Đóng

Hoạt Động

Constech khám bệnh định kỳ cho nhân viên

Đối với Constech, con người là tài sản trí tuệ quyết định sự thành bại của Công ty, cho nên một trong những phúc lợi mà Công ty dành cho người lao động là tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Công ty đã liên kết với các bệnh viên, phòng khám có uy tín trên địa bàn Hà Nội để thực hiện khám bệnh, tư vấn nâng cao sức khỏe cho người lao động. Hoạt động này bên cạnh rất nhiều các hoạt động khác như đi dã ngoại, nghỉ mát…đã mang lại những lợi ích thiết thực trong việc chăm lo  đời sống cho nhân viên của Constech.

anh

Ngô Thanh Hà Hoạt Động