Đóng

Dự án

NHÀ CAO TẦNG

Constech cung cấp cho quý khách hàng các thủ tục pháp lý, phương án triển khai hồ sơ thiết kế theo con đường ngắn nhất, hợp lý nhất.
Constech đảm bảo tính chuyên nghiệp, chất lượng và tiến độ. Thực hiện mọi gói thầu thiết kế: Lập dự án đầu tư, Thiết kế Concept, Thiết kế cơ sở, Thiết kế thi công, Thiết kế PCCC và Lập dự toán.
Là đơn vị có Pháp nhân thiết kế Xây dựng và Thiết kế PCCC, Constech luôn đề ra những giải pháp vừa đảm bảo quy định khắt khe của PCCC mà vẫn tối ưu về mặt công năng sử dụng, giảm chi phí đầu tư cho Công trình.
Thiết kế nhà cao tầng là điểm mạnh của Constech Việt Nam, Constech Việt Nam luôn nổ lực để cùng nhau hợp tác, gắn bó lâu dài.

Quản Trị Dự án